පරපෝෂිතයින් - විශේෂ erts යන් විශ්වාස කළ නොහැකි ප්

නිෂ්පාදන විශාල ප්‍රමාණයක් ඇත, නමුත් සෑම දෙයක් සඳහාම තනි ප්රතිකාරයක් නොමැත. ඔබ මෙම පිටුවේ ඇති එක් නිෂ්පාදනයක් සලකා බලන්නේ නම්, ඔබේ තත්වය කුමක්ද සහ කුමන ආකාරයේ ප්‍රතිකාරයක් is ලදායීද යන්න පිළිබඳ අදහසක් ඔබට තිබිය යුතුය.

නිදසුනක් වශයෙන්, ඔබ ඔක්කාරය අත්විඳින්නේ නම්, විටමින් සී ටැබ්ලටයක් ගැනීම උපකාරී වේ. ඔබ සීනි අධික ආහාර වේලක සිටී නම්, ඔබේ ආහාරයට වැඩි ස්වාභාවික සීනි ඇතුළත් කිරීමට උත්සාහ කරන්න, නැතහොත් පලතුරු හා එළවළු ගොඩක් අනුභව කරන්න.

තව තවත් වඩා හොඳ! ඕනෑම ation ෂධයක් ආරම්භ කිරීමට පෙර නිතිපතා පරීක්‍ෂණයක් සඳහා ඔබේ වෛද්‍යවරයා හමුවීම වැදගත්ය. ඔබට බෝවන රෝගයක් තිබේ නම් සහ ප්‍රතිකාර සඳහා නිතිපතා වෛද්‍යවරයකු හමුවිය නොහැකි නම්, විශේෂ ist යකු හමුවන්න. පරපෝෂිත පාලනය පිළිබඳ ඉහළ පුහුණුවක් ලබා ඇති වෛද්‍යවරුන් බොහෝ දෙනෙක් සිටින අතර, ඔබේ තත්වය සඳහා නිසි ප්‍රතිකාර ලබා දිය හැකි වෛද්‍යවරයකු ඔබ සොයා ගනු ඇත. ඔබට රක්ෂණ සමාගමක් නොමැති නම්, ඔබට පෞද්ගලික වෛද්‍යවරයකු හමුවිය හැකිය. මෙය ඔබට මුදල් වියදම් කිරීම පමණක් නොව, ඔබ කැමති වෛද්‍යවරයාගෙන් යොමු කිරීමක් ලබා ගත යුතුය. ඔබේ තත්වය සඳහා effective ලදායී වන්නේ කුමන ation ෂධදැයි ඔබේ ප්‍රාථමික සත්කාර වෛද්‍යවරයා හෝ විශේෂ ist යා දැන ගනු ඇත.

නව සමාලෝචන

Herbal Tea

Herbal Tea

Sami Li

සෞඛ්යය හා යහපැවැත්ම යනු Herbal Tea සමඟ එය සපුරා ගැනීම සඳහා වේගවත්ම ක්රමයයි. බොහෝ උද්යෝගිමත් පාරිභෝග...