Snorke reduksjon: Mine resultater etter 7 måneder | Bilder og fakta

Det er en snorkemedisin jeg vurderer som ikke er på denne listen, men jeg vurderer også andre snorkemedisiner. Det er flere snorkemedisiner jeg vurderer, så hvis du har noen forslag eller spørsmål, kan du kontakte meg. Du kan se alle snorkeartiklene mine på hjemmesiden min.

Hvordan bruke snorkepiller

Du trenger kanskje ikke et produkt på lenge. Du kan bruke et produkt så snart du merker at snorken stopper. Dette er veldig vanlig hvis du bruker en snorkende medisin. Hvis medisinen forårsaker et plutselig fall i snorkingen, kan det hende du tar noen ganger til for å se om medisinen er nok til at du slutter å snorke.

De fleste snorkemedisiner inneholder en form for hevelsesmiddel. Mange mennesker tar snorkepiller for å ta snorken bort. De tar en pille hver dag og vil sannsynligvis fortsette å ta pillene. Noen mennesker bruker kanskje pillene i lengre perioder, men gjør det bare i noen uker. Noen snorkemedisiner vil ha en alarmfunksjon som minner deg om å ta pillene. Hvis du ikke tar pillen, vil alarmen gå. En liten mengde pillen plasseres i nesen, og den forårsaker sakte en mild mengde hevelse i nesegangene.

Nye tester

SnoreBlock

SnoreBlock

Sami Li

Når det gjelder snorking, er SnoreBlock mest relatert til dette emnet - for hvilken grunn? Hvis du ...