ពង្រីកលិង្គ: លទ្ធផលអស្ចារ្យដែលអាចធ្វើទៅបាន? អានបន្ត!

ផលិតផលលូតលាស់លិង្គមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនិងវិធីដែលវាអាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នក!

អ្នកអាចប្រើផលិតផលលូតលាស់លិង្គដូចជា Vaseline, Durex, ឬ Anaconda តាមវិធីផ្សេងៗដើម្បីបង្កើនទំហំលិង្គរបស់អ្នក។ ខ្ញុំកំពុងពិនិត្យមើលផលិតផលដែលល្អសម្រាប់លិង្គធំជាងមុននិងអ្វីដែលត្រូវប្រើវា!

ផលិតផលពង្រីកលិង្គអាចមានតំលៃថ្លៃ។ តម្លៃលិង្គឡើងរឹងគឺទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងចំនួនលិង្គរបស់អ្នកដែលលាតសន្ធឹងក្នុងពេលឡើងរឹង។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើផលិតផលត្រឹមត្រូវអ្នកអាចទទួលបានលិង្គធំជាងមុន។ ផលិតផលពង្រីកលិង្គត្រូវបានលក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យបំផុត!

ផលិតផលដុះលិង្គមានប្រយោជន៍បំផុតប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាក្នុងការឡើងឬបាត់បង់ការឡើងរឹងរបស់លិង្គ។ ផលិតផលពង្រីកលិង្គក៏អាចជួយកាត់បន្ថយឱកាសនៃការធ្វើឱ្យលិង្គរបស់អ្នករីកធំធាត់បានដែរ (រីកលិង្គធំ!) នៅពេលអ្នកសម្រេចកាមឬឡើងរឹងរបស់លិង្គ។

វាក៏អាចធ្វើឱ្យលិង្គរបស់អ្នករីកធំបានដែរដោយមិនប្រើផលិតផលពង្រីកលិង្គ។ ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមិនណែនាំវាទេលើកលែងតែអ្នកប្រាកដអំពីទំហំលិង្គរបស់អ្នកនិងផលិតផលដែលអ្នកប្រើ។

តើការលូតលាស់លិង្គដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

តើអ្វីបណ្តាលឱ្យមានការរីកចម្រើន? រាងកាយរបស់អ្នកកំពុងបែងចែកនិងរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរ។ ពងស្វាសអាចផលិតអ័រម៉ូនតេស្តូស្តេរ៉ូននិងអរម៉ូនភេទដទៃទៀត។ ពងស្វាសក៏ផលិតកោសិកាមេជីវិតឈ្មោលដែលស្មើនឹងកោសិកាបុរសមេជីវិតឈ្មោលដែរ។

មតិចុងក្រោយ

Tornado

Tornado

Sami Li

ប្រសិនបើអ្នកទុកចិត្តលើរបាយការណ៍រាប់មិនអស់ដែលត្រូវបានគេដឹងនាពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកដែលស្រលាញ់ Tornado អាច...

Titan Gel 

Titan Gel 

Sami Li

Titan Gel បច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការណែនាំដ៏អាថ៌កំបាំងប៉ុន្តែការយល់ដឹងត្រូវបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប...